dr Katarzyna Wasiutyńska
Asystent - Katedra Historii Duchowości
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.wasiutynska_anti_spam@kul.pl