mgr Katarzyna Stępniak
Główny specjalista - Centrum Polonijne KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.stepniak_anti_spam@kul.pl