mgr Katarzyna Stępniak
starszy specjalista - Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.stepniak_anti_spam@kul.pl