mgr Katarzyna Przepiórka
specjalista - Sekcja Jakości Kształcenia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.przepiorka_usun_to@kul.pl