mgr Katarzyna Misiewicz-Osemek
Kierownik działu - Dział Organizacyjno-Prawny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.misiewicz-osemek_anti_spam@kul.pl