Katarzyna Kułak-Krzysiak
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
adiunkt - Katedra Prawa Administracyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.kulak-krzysiak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6771-4188