dr Katarzyna Kołakowska
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL - Biblioteka Uniwersytecka
adiunkt - Katedra Filologii Greckiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.kolakowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3829-2224