dr Katarzyna Górkiewicz
Kustosz - Biblioteka Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.gorkiewicz_anti_spam@kul.pl