mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura
Asystent - Katedra Socjologii Kultury, Religii i Partycypacji Społecznej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.dziewulska-bandura_anti_spam@kul.pl