Warsztat dziennikarza w czasopiśmie naukowym
[Journalist workshop in a scientific journal]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Różnorodność kompetencji medialnej nadawców
Redaktorzy: Małgorzata Sławek-Czochra, Justyna Szulich-Kałuża
Strony od-do: 56-65