Obraz zwykłego człowieka w mediach
[An ordinary man image in media]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Kazimierz Dolny,Ośrodek Szkoleniowy Arkadia
Nazwa jednostki: Kateda Teorii i Zastosowań Tekstu.IDIKS,WNS