MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA,,TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA KULTURALNA POLSKO-UKRAIŃSKA W EUROREGIONIE BUG",
[International Conference Cross-border Cultural Cooperation "Polish-Ukrainian Euroregion Bug"]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Łuck, Ukraina