Druga Międzynarodowej Konferencji Symulacji Medycznej dla studentów medycyny i młodych lekarzy
[2 nd Congress of Medical Simulation for students and young doctors 2014]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Lublinie