Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug