IV Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców pt. Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców
[ IV National Methodological Conference of Media Experts " Methodology in the service of the theory. At the sources of media experts' research projects"]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Uniwersytet Warszawski