Pierwsza Konferencja Symulacji Medycznej dla studentów medycyny i młodych lekarzy
[European Medical Simulation Conference for Students and Young Doctors]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Lublinie