Redaktor stylistyczno-językowy
[Redaktor językowo-stylistyczny]

Redakcja działu czasopisma naukowego

Czasopismo: Zeszyty Naukowe KUL (ISSN: 0044-4405)
Miejsce: KUL