Od Seulu do Rio. Igrzyska olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura)

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Zamość