dr Katarzyna Czarnek
Adiunkt - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: katarzyna.czarnek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7081-5526