dr Karol Rzepecki
Bibliotekarz - Biblioteka Muzykologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: karol.rzepecki_anti_spam@kul.pl