mgr Karol Cech
kustosz - Biblioteka Historii Sztuki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: karol.cech_anti_spam@kul.pl