dr Kamila Doktór-Bindas
adiunkt - Katedra Prawa Konstytucyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kamila.doktor-bindas_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8606-742X