Kamil Zieliński
mgr inż. Kamil Zieliński
Specjalista AI IT - Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji
Asystent - Katedra Informatyki Stosowanej
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kamil.zielinski_anti_spam@kul.pl