Kamil Wilk
Konsultant IT - Sekcja Interwencji i Wsparcia IT
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: kamil.wilk_anti_spam@kul.pl