mgr Justyna Ozimek
specjalista - Sekcja Rachuby Płac
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: justyna.ozimek_usun_to@kul.pl