mgr Justyna Orzechowska
bibliotekarz - Biblioteka Wydziału Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: justyna.orzechowska_anti_spam@kul.pl