Justyna Klimek
Samodzielny referent - Sekcja Rachuby Płac
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: justyna.klimek_anti_spam@kul.pl