dr Justyna Herda
adiunkt - Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: justyna.herda_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6775-6385