2021

Prace licencjackie
 • Rola Komisji Nadzoru Finansowego w zwalczaniu niepożądanych zjawisk na rynku finansowym
 • Zjawisko bezrobocia wśród osób z wykształceniem wyższym na przykładzie województwa lubelskiego w latach 2016-2020
 • Wpływ wybranych czynników na sytuację kobiet na rynku pracy w latach 2015-2019 na przykładzie wojewodztwa lubelskiego
 • Metody ograniczania bezrobocia w latach 2017-2019 na przykładzie województwa lubelskiego
 • Wpływ pandemii wywołanej przez COVID-19 na rynek pracy w Polsce

2015

Prace licencjackie
 • Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw.
 • Dostosowanie oferty bankowości elektronicznej dla osób 50+.
 • Rozwój nowoczesnej bankowości na przykładzie Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu przed sądem
 • Znaczenie internetowej reklamy dla promocji Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie
 • Elektroniczny system ubezpieczeń zdrowotnych na przykładzie NFZ
 • Rozwój urządzeń mobilnych w Polsce na przykładzie sieci komórkowej PLAY.
 • Rynek kart płatniczych w Polsce

2013

Prace licencjackie
 • Wykorzystanie systemów klasy CRM w pozyskiwaniu klientów dla biznesu
 • Możliwości wykorzystania telefonii komórkowej w biznesie na przykładzie wybranych operatorów
 • Rozwój technologii elektronicznych na przykładzie Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim oddział w Drelowie
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w e-biznesie na przykładzie podpisu elekronicznego.
 • Wykorzystanie pieniądza elektronicznego w obrocie bezgotówkowym w Polsce w latach 2008-2012.
 • Rozwój płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych na przykladzie banku Millenium
 • Uwarunkowania funkcjonowania piramid finansowych w kontekście rozwoju technologii informatycznych