„Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL
["Best practices" in strategic transformation of the KUL]

Staż finansowany ze środków UE

Miejsce: Kolonia, Niemcy
Nazwa jednostki: Uniwersytet w Kolonii