Podpis elektroniczny w biznesie
[Electronic signature in business]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: III Miedzynarodowa konferencja naukowa. Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia.
Miejsce: Stalowa Wola