Organizacja zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech
[The organization of pension security in Germany]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Przegląd Prawno-Ekonomiczny (ISSN: 1898-2166)
Rok wydania: 2018
Tom: 45
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 303-321
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kompleksowych, złożonych zasad funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych w Niemczech, w kraju który jest bogaty w doświadczenia organizacji systemów emerytalnych. Z analizy wynika, że w obliczu coraz większych problemów publicznego zabezpieczenia emerytalnego, państwo musi być aktywne w obszarze tworzenia dodatkowego zabezpieczenia finansowego na starość, aby system ten mógł się rozwinąć na szeroką skalę.
Słowa kluczowe: Emerytury, Fundusze emerytalne, Oszczędności emerytalne, Programy emerytalne, System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Systemy emerytalne na świecie
Dostęp WWW: https://www.kul.pl/files/19/PPE45.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Judyta Przyłuska-Schmitt",
title = "Organizacja zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
year = "2018",
number = "4",
pages = "303-321"
}

Cytowanie w formacie APA:
Przyłuska-Schmitt, J. (2018). Organizacja zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 4, 303-321.