Cash or not cash?

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia (ISSN: 0459-9586)
Rok wydania: 2018
Tom: 52
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 87-96
Streszczenie: Celem artykułu było przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z pozbycia się gotówki na rzecz obrotu bezgotówkowego. Analizie poddano dane dotyczące obrotu bezgotówkowego w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Ponadto opisano szwedzki model płatności bezgotówkowych. W podsumowaniu zostały przedstawione scenariusze możliwych rozwiązań. Z analizy wynika, że rzeczywiste powody ograniczenia obrotu gotówkowego mogą być zupełnie inne niż walka z korupcją, szarą strefą czy przestępstwami finansowymi, a zmiany nawyków płynnościowych zachodzą w społeczeństwie bardzo powolnie. Mimo to istnieje ważny element, który może przeważyć na korzyść obrotu bezgotówkowego - jest nim wygoda w dokonywaniu transakcji bezgotówkowych.
Słowa kluczowe: Pieniądz, Obrót bezgotówkowy, Szara strefa, InstytucjeCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Judyta Przyłuska-Schmitt",
title = "Cash or not cash?",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia",
year = "2018",
number = "6",
pages = "87-96"
}

Cytowanie w formacie APA:
Przyłuska-Schmitt, J. (2018). Cash or not cash?. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia, 6, 87-96.