Klient w cyfrowym świecie – doświadczenia niemieckiej branży ubezpieczeniowej
[Customer in the digital world - experience of the German insurance industry]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wartość w biznesie - w świetle nowych wyzwań gospodarczych
Miejsce: Kazimierz Dolny