przyszlosc cyfrowych walut i przyszlosc blockchain
[the future of cryptanalysis bitcoin and the future of blockchain]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

Nazwa konferencji: Konferencja Digital Money & Currency Forum 2016
Miejsce: Warszawa