Bitcoin – zagadnienie wieloaspektowe
[Bitcoin - a multifaceted issue]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Przegląd Prawno-Ekonomiczny (ISSN: 1898-2166)
Rok wydania: 2016
Tom: 36
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 186-207Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Judyta Przyłuska-Schmitt",
title = "Bitcoin – zagadnienie wieloaspektowe",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
year = "2016",
number = "3",
pages = "186-207"
}

Cytowanie w formacie APA:
Przyłuska-Schmitt, J. (2016). Bitcoin – zagadnienie wieloaspektowe. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 3, 186-207.