Bitcoin - intrygująca innowacja
[Bitcoin - an Intriguing Innovation]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Bank i Kredyt (ISSN: 0137-5520)
Rok wydania: 2016
Tom: 47
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 137-152
Streszczenie: W transakcjach zawieranych w Internecie wykorzystuje się obecnie około 500 różnych systemów wirtualnych walut, z których najbardziej popularny jest zdecentralizowany system bitcoina. Projekty te - będące ciągle w fazie eksperymentalnej - poddaje się analizie i stopniowo tworzy regulacje prawne w zakresie obrotu takim pieniądzem i kontroli nad nim. Celem artykułu jest przedstawienie różnych aspektów funkcjonowania bitcoina na tle wydarzeń mających wpływ na wzrost zainteresowania nim. Z analizy wynika, że tego typu waluty mają szanse wejść do codziennego użytku jako środki płatności za towary i usługi.
Słowa kluczowe: Pieniądz elektroniczny, Bitcoin, Regulacje prawne
Dostęp WWW: http://bankikredyt.nbp.pl/content/2016/02/bik_02_2016_03_art.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Judyta Przyłuska-Schmitt",
title = "Bitcoin - intrygująca innowacja ",
journal = "Bank i Kredyt",
year = "2016",
number = "2",
pages = "137-152"
}

Cytowanie w formacie APA:
Przyłuska-Schmitt, J. (2016). Bitcoin - intrygująca innowacja . Bank i Kredyt, 2, 137-152.