Bitcoin w Polsce i na świecie
[Bitcoin in Poland and in World]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (ISSN: 2081-2345)
Rok wydania: 2016
Tom: 20
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 267-578
Streszczenie: W ostatnich latach dużo mówi się i pisze o problemach światowego systemu finansowego i potrzebie jego reformy. Poszukuje się różnych rozwiązań eliminujących z obrotu gotówkę i zastąpienie jej elektronicznym pieniądzem. Tymczasem, w siłę rośnie bitcoin i inne e-waluty oparte na podobnym projekcie. Poddaje się je analizie i rozważa przyjęcie regulacji dotyczących obrotu takim pieniądzem. Czy bitcoin mógłby zastąpić współczesne waluty i rozwiązać problemy dzisiejszego systemu finansowego? Czy ma szanse stać się pieniądzem właściwym?
Dostęp WWW: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/664_47.Przyluska_J..pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Judyta Przyłuska-Schmitt",
title = "Bitcoin w Polsce i na świecie",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
year = "2016",
number = "1",
pages = "267-578"
}

Cytowanie w formacie APA:
Przyłuska-Schmitt, J. (2016). Bitcoin w Polsce i na świecie. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1, 267-578.