Józef Rumiński
specjalista-magazynier - Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jozef.ruminski_anti_spam@kul.pl