mgr Joanna Wyrzycka
Kustosz - Sekcja Wydawnictw Krajowych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: joanna.wyrzycka_anti_spam@kul.pl