mgr Joanna Wasiura-Maślany
Asystent - Katedra Sztucznej Inteligencji
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: joanna.wasiura-maslany_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3624-9866