Joanna Tracz
Porządkowa pomieszczeń dydaktycznych - Sekcja Administracji XI - CTW i CI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: joanna.tracz_usun_to@kul.pl