dr Joanna Sosnowska
adiunkt - Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: joanna.sosnowska1_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8057-8571