dr Joanna Renda

Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu

pokój 111, budynek WMIAK

 

 

 

 

 

Konsultacje, semestr zimowy 2018/2019:

 

czwartek

 

 11.40-12.25, sala 203/111, budynek WMIAK

13.20-14.05, sala 903, budynek WMIAK

 

 

 

 

 

Joanna Renda

- absolwentka ochrony środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

- doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa o specjalności architektura krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Zajmuje się dendroflorą, w szczególności możliwością wykorzystania drzew i krzewów na terenach zieleni, rolą roślinności w systemach zieleni miejskiej, percepcją krajobrazu. 

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2018 12:23