dr Joanna Renda

Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

pokój 111, budynek WMIAK

 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim

2019/2020:

 

sala 

 

wtorek: 

 

 

 

 

Joanna Renda

 

- doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa o specjalności architektura krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

- absolwentka ochrony środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Zajmuje się dendroflorą, w szczególności możliwością wykorzystania drzew i krzewów w terenach zieleni, rolą roślinności w systemach zieleni miejskiej, percepcją krajobrazu. 

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020 09:48