dr Joanna Renda

Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu

pokój 111, budynek WMIAK

 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim

2018/2019:

 

sala 903

 

18 czerwca 2019 (wtorek): 8.30-10.30

24 czerwca 2019 (poniedziałek): 10.00-11.30

 

 

 

 

 

Joanna Renda

 

- doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa o specjalności architektura krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

- absolwentka ochrony środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Zajmuje się dendroflorą, w szczególności możliwością wykorzystania drzew i krzewów na terenach zieleni, rolą roślinności w systemach zieleni miejskiej, percepcją krajobrazu. 

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2019 11:41