dr Joanna Renda

Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu

pokój 111, budynek WMIAK

 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim

2018/2019:

 

sala 903

 

21 lutego 10-11.30

28 lutego 10.00-11.30

 

7 marca 10.00-11.30

14 marca 12.30-14.00

21 marca 10.00-11.30

28 marca 12.30-14.00

 

4 kwietnia 10.00-11.30

11 kwietnia 10.00-11.30

18 kwietnia -

25 kwietnia 12.30-14.00

 

2 maja -

9 maja 11.40-13.20

16 maja 11.40-13.20

23 maja 10.50-12.30

30 maja 10.50-12.30

 

czerwiec

czwartek, 12.30-14.00

 

 

 

 

 

Joanna Renda

- absolwentka ochrony środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

- doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa o specjalności architektura krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Zajmuje się dendroflorą, w szczególności możliwością wykorzystania drzew i krzewów na terenach zieleni, rolą roślinności w systemach zieleni miejskiej, percepcją krajobrazu. 

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2019 09:43