mgr Joanna Pilichowska
Bibliotekarz - Wypożyczalnia Międzywydziałowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: joanna.pilichowska_usun_to@kul.pl