Tematem moich zainteresowań naukowych jest zarządzanie ryzykiem w organizacjach, a szczególnie metody zarządzania ryzykiem operacyjnym, które zostało zdefiniowane stosunkowo niedawno.  Ryzyko to jest dosyć złożone pod względem wywołujących je przyczyn (zawodność procesów wewnętrznych, ludzi, systemów, zdarzeń zewnętrznych) i trudne do opisania ilościowego. Metody ilościowe zarządzania ryzykiem operacyjnym są wciąż otwartym tematem badań naukowych.

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2019 16:35