Joanna Nastalska-Wiśnicka
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Starszy kustosz naukowy - Oddział Informacji Naukowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: joanna.nastalska-wisnicka_anti_spam@kul.pl