2019Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2018

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW


2017Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW2016Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
2015
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

2014
Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


2013


Recenzja naukowa w czasopiśmieWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2012Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN2011

Hasło encyklopedyczneWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2010Recenzja naukowa w czasopiśmie


2007