mgr Joanna Kopyść
główny specjalista - Sekretariat Szkoły Doktorskiej KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: joanna.kopysc_anti_spam@kul.pl