Joanna Kiereś-Łach

jkl

Joanna Kiereś-Łach - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, licencjat kulturoznawstwa, dyplomowany trener biznesu, nauczycielka etyki, filozofii i wiedzy o kulturze w liceum. Zainteresowania badawcze skupiają się na filozofii kultury i sztuki, retoryce i argumentacji, komunikacji interpersonalnej i biznesowej, a także autoprezentacji oraz public relations. Prywatnie mężatka i mama dwóch chłopców Ignacego i Gabriela. Zainteresowania pozazawodowe: teatr, historia sztuki, kultura Hiszpanii. 

 

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019 11:29