Joanna Kiereś-Łach
dr Joanna Kiereś-Łach
Asystent - Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: joanna.kieres-lach_anti_spam@kul.pl